3.10. Resum de la transformació del model ER al model relacional

La taula que mostrem a continuació resumeix els aspectes més bàsics de les transformacions que hem descrit en les seccions anteriors, amb l'objectiu de presentar una visió ràpida dels mateixos: