Eines que emulen la nostra manera de pensar

Una tendència lògica en eines de Gestió del Coneixement és intentar simular la manera natural en què nosaltres organitzem els nostres pensaments.

Per a això s'ha de proporcionar una interfície que permeti crear o adjuntar fàcilment continguts i relacionar entre si ràpidament i de manera associativa, evitant la clàssica organització jeràrquica que proporcionen moltes aplicacions informàtiques. D'aquesta manera els continguts es van organitzant en estructura de xarxa, i es converteixen en mapes mentals que estructuren el nostre coneixement sobre temes concrets.

Un requeriment imprescindible és que la interfície permeti una navegació eficient dins de la xarxa que es va creant, permetent moure's per la mateixa, reorganitzar, entrar i sortir dels diferents nivells, saltar a una visió general, mostra clarament les relacions, i diferenciar els diferents tipus de contingut sense arribar a 'embrutar' el mapa.

Un bon exemple d'una eina que compleix amb aquests requisits és PersonalBrain. Es pot descarregar des de la web de TheBrain, on també es reprodueix un vídeo-demo que mostra les seves capacitats i funcionament. Aquest software permet anar creant 'pensaments', i anar afegint a cada un pares, fills, o salts (a pensaments del mateix nivell), o anar enllaçant-los de la mateixa manera. Cada pensament té unes propietats, i sobre ell es poden editar notes amb un editor bastant complet, assignar etiquetes, url's de webs, icones, adjuntar fitxers o fins i tot crear esdeveniments de calendari.  Disposa també d'un cercador de pensaments i contingut, i d'un petit sistema de reporting.
La creació i navegació pel mapa de pensaments és molt àgil, i la visualització molt clara, diguem que és bastant difícil perdre's al mapa.

Des de la mateixa web es pot descarregar la versió de prova, que té tota la funcionalitat de la versió pro, però que als 30 dies es converteix en la versió gratuïta, que conserva tota la interfície de creació de mapes i navegació, però està retallada sobretot pel que fa a les propietats i objectes que es poden adjuntar als pensaments. Entre aquestes dues versions hi ha una altra versió Core.

Per provar PersonalBrain he creat el cervell (seria l'equivalent a un projecte d'altres eines) de Dataprix, on intento reflectir l'estructura de la web, i com es relacionen temàtica, continguts i membres de la comunitat. L'eina també permet exportar un cervell a HTML, pel que he penjat també la versió navegable per a qui vulgui 'jugar' amb ella.

Això és pel que fa a la versió personal, però també hi ha una versió empresarial, anomenada  BrainEKP, més orientada a la col.laboració i gestió de continguts, però amb la mateixa filosofia i interfície. La principal diferència és que aquesta versió s'instal • la en un servidor, i tant usuaris com administradors accedeixen per web, permetent així la interacció i creació de pensaments col.laboratius entre usuaris.  També disposa de connectors que permeten la sincronització i actualització d'informació des de diversos orígens de dades.

Arquitectura de BrainEKP

Cal destacar també que el mateix portal de TheBrain està fet amb aquesta eina. La capçalera mostra sempre el mapa conceptual de la pàgina que s'està consultant, i es pot realitzar la navegació per tot el portal simplement entrant en els pensaments que van apareixent en aquest mapa, molt millor que els habituals menús de les webs ..,