Oracle sobre Linux

Tradicionalment les bases de dades Oracle d'una certa envergadura s'han anat creant sobre servidors amb SO UNIX, i també sobre sistemes de servidor windows.

Amb el reconeixement de Linux com un SO prou fiable per a la seva utilització en grans servidors, les grans corporacions comencen a plantejar-se la utilització d'aquest sistema per la flexibilitat, i accés al codi font que ofereix, i per l'absència de costos en llicències.

Així, una opció que cada vegada guanyarà més adeptes és la instal lació de BBDD Oracle sobre Linux.

En el cas d'èxit descrit per Oracle en l'enllaç adjunt es mostra l'interessant exemple del Grup Gas Natural, on es va prendre la decisió de migrar la base de dades Oracle que albergava el Data Warehouse corporatiu des potents màquines en plataforma UNIX a servidors més modestos en clúster sobre una plataforma Linux.

Concretament, la base de dades es va migrar a Oracle 9i amb Real Application Cluster sobre Linux RedHat.

Amb aquesta solució es va aconseguir una reducció dels costos, al mateix temps que milloraven tant el rendiment com l'escalabilitat del sistema.

Casos d'Èxit - Gas Natural