2.2.1. Xeneralización / especialización

Nalgúns casos, hai coincidencias dunha entidade que ten características específicas que estamos interesados ​​en modelaxe. Por exemplo, mesmo se quere seguir o que as compañías de coche atribúen a empregados que son xerentes, e tamén do persoal técnico, quere ter unha relación cunha entidade do proxecto, indicando cales son os proxectos que están a traballar e tanto se se rexistrar titulación. Finalmente, vostede sabe que a idade apropiada empregados administrativos. Do mesmo xeito, hai algunhas características comúns a todos os empregados: todos son identificados por un número de identificación, eles teñen un nome, apelidos, enderezo e número de teléfono.

A xeneralización / especialización pode reflectir o feito de que hai unha entidade xeral, chamamos entidade da superclasse que poden especializarse en entidades Orde:

a) A entidade da superclasse nos permite modelar as características comúns da visión entidade de forma xenérica.
b) As entidades Orde nos permite modelar as características das súas especializacións.
Ten que ser cumprida de que calquera ocorrencia dunha Orde entidade tamén é unha ocorrencia da entidade da superclasse.

Denotan xeneralización / especialización cunha frecha das entidades Orde e é dirixido á superclasse entidade.

Exemplo de superclasse e Orde entidades

Na imaxe seguinte están representadas as entidades da superclasse, o que corresponde ao exemplo utilizado anteriormente, e entidades Orde, baixo a xerente, técnico e proceso administrativo.

Na xeneralización / especialización, as características (atributos ou relacións) da entidade da superclasse son propagadas para as entidades Orde.Isto é o que se chama de herdanza de propiedade.

No deseño dunha xeneralización / especialización, pode seguir un de dous procesos:

1) Pode ser que o primeiro deseñador identifica a necesidade dunha entidade da superclasse e, posteriormente, recoñecer as características especiais entidades Orde necesario.Nestes casos, é dicir seguir un proceso de especialización.

2) A alternativa é que o deseñador modelice entidades primeira Orde, e despois entender as súas características comúns e identificar a superclasse en-tidade. A continuación, dixo seguir un proceso de xeneralización.

A xeneralización / especialización poden ser de dous tipos:

O noso exemplo dos traballadores ...

... Corresponde a unha disjunção / especialización xeneralización porque ningún empregado pode ser máis dun tipo.É indicado polo rótulo D.

a) disjuntos. Neste caso, pode suceder que unha única ocorrencia ap gardada en dúas entidades distintas Orde. Graficamente marcados co rótulo D.

b) que se sobrepoñen. Neste caso, a restricción non ocorre máis cedo. Gráfico-camente marcados con a etiqueta de S.

Ademais, unha xeneralización / especialización tamén pode ser:

1) Total. Neste caso, cada aparición da entidade da superclasse debe pertencer a calquera das entidades Orde. Isto indícase polo rótulo T.

2) Parcial. Neste caso é necesario para cumprir a condición anterior. É indica a etiqueta p.

A xeneralización / especialización de persoal

A xeneralización / especialización do total de empregados é porque supomos que cada funcionario debe ser xerencial, técnica ou administrativa.É indicado polo rótulo T.

empleadoT