2.4. Àlgebra relacional

Per a provar el model, una bona opció és intentar fer algunes consultes sobre ell i veure si obtenim els resultats desitjats. En el nostre cas, anem

a realitzar les següents consultes:

• Obtenció d'una petició juntament amb les dades del client:

R: = PETICIO [client = NIF] CLIENT

• Obtenció d'una petició amb totes les seves notes:

NP (peticionnota, nota, fechanota, empleat): = NOTA_PETICION (petició, nota, data, empleat) R: = PETICIO [petició = peticionnota] NOTA_PETICION

• Obtenció de les dades de tots els empleats que han participat en la petició 5:

NP: = NOTA_PETICION [peticiócion = 5] RA: = EMPLEAT [NIF = empleat] NP
R: = RA [nom, NIF]

Exercici

Us suggerim que intenteu més operacions sobre el model per a familiaritzar-vos amb ell.