Millores en la integració i difusió de vídeos de DataprixTV

Després del arrencada de DataprixTV , el portal de vídeos de Dataprix, hem estant fent algunes millores orientades a la integració entre els dos portals. Fruit d'aquestes millores, hem estrenat aquesta setmana un nou bloc a la part central de continguts de la pàgina principal de Dataprix. A part de la secció de vídeos , accessible des del menú principal, hem creat un nou bloc que anirà mostrant un preview dels últims tres vídeos que s'hagin publicat en DataprixTV .

A més, els clients o patrocinadors que disposin d'un microsite a Dataprix també comptaran en el seu microsite amb aquest mateix bloc, en el qual s'aniran mostrant automàticament tots els vídeos que vagin publicant en DataprixTV.

Bloque de videos de Bingo Intelligence

D'aquesta manera esperem ampliar la difusió dels vídeos que es publiquin al nostre portal de vídeos, i que ningú se'ls perdi.Cada nou vídeo es mostrarà a la pàgina principal de Dataprix i, si ho publica el propietari d'un microsite, també al microsite corresponent.

Com que encara considerem que estem en versió beta amb DataprixTV, seguim amb la nostra oferta de llançament de vídeos a 1 € i 3 € , segons si els allotjar o no, però ara amb més difusió pel mateix preu.

Amb aquesta millora ampliem la varietat de recursos disponibles a Dataprix, i aprofitem per donar una mica més de color al portal.Esperem que ho trobeu útil.