Realitzar rànquings de manera ràpida amb SAS (mòdul SAS / BASE).

Ens trobem de forma contínua amb la necessitat de realitzar rànquings, obtenir el top ten o top N dels nostres clients, obtenir-lo per producte, per regió geogràfica, etc ...

Evidentment hi ha milers de formes i eines per obtenir-lo. Incloc a continuació una forma ràpida de fer-ho si ets usuari de SAS, en concret de SAS / BASE i tens el ja el conjunt de dades en SAS i vols evitar haver de passar aquestes dades a altres mòduls o eines de reporting.

Utilitzar el procediment 'proc means' per afegir dades, amb el nivell d'agrupació que es necessiti indicant-ho a la clàusula CLASS. Ordenar via 'proc sort' la informació agregada indicant que s'han d'obtenir els primers n valors.Utilitzar el 'proc report' i el 'proc gchart' per visualitzar els resultats.

Aquest ràpid report, pot ser útil com a primera prova per garantir que la informació carregada en el DWH via processos SAS és correcta sense necessitat d'executar informes en la capa d'explotació.

Més informació a:

http://support.sas.com/kb/33/009.html