Statistical Data Warehouse - Banc Central Europeu

M'ha semblat molt interessant la iniciativa del Banc Central Europeu, de donar un servei d'estadístiques on-line en l'anomenat Statistical Data Warehouse (SDW).

Aquest Data Warehouse està dirigit a un ampli espectre d'usuaris (analistes financers, periodistes, empreses, economistes, investigadors, etc ..). Ofereix en línia informació macroeconòmica de la zona euro: inflació, tipus de canvi, costos laborals, taxa d'atur, productivitat, dèficit públic, deute públic, balança de pagaments, posició d'inversió internacional, dades sociodemogràfiques, informació fiscal, etc ..

L'accés, la presentació i la navegació són molt intuïtius, permetent descàrregues de dades en múltiples formats. Donat el volum d'informació té un potent motor de cerca.Proveeix de múltiples informes predefinits, indicadors, ràtios, taxes de variació, facilita les comparacions, filtres avançats, estudi de sèries temporals, gran profunditat històrica i uns temps de resposta excel lents. Així mateix, hi ha diferents nivells d'agregació i un sistema de jerarquies que facilita la navegació a detall. L'actualització és en temps real de les taules procedents de publicacions estadístiques del BCE.

Una excel lent eina on-line per a obtenció d'estadístiques de la zona euro:

http://sdw.ecb.europa.eu/