Analisi

Novetats d'IBM Cognos 10 a l'IBM Cognos Performance 2010

0

IBM Cognos 2010Aquesta setmana he assistit al IBM Cognos Performance 2010 de Barcelona amb el principal objectiu de saber una mica més de les novetats que incorpora IBM Cognos 10, la nova versió de la suite de Business Intelligence d'IBM.

L'esdeveniment tenia com a fil principal la presentació d'aquesta nova versió de IBM Cognos, encara que també incloïa sessions de caràcter més ampli, amb temàtiques com la Gestió del Rendiment Corporatiu, l'anàlisi 'What-if' i altres solucions pròpies de l'àrea financera, Business insight i Analítica predictiva, i casos d'estudi. Per a més detalls consultar l'agenda de l'esdeveniment.
 

Després de la presentació inicial, s'anaven realitzant dues sessions en paral.lel, una orientada a tecnologia i una altra a negoci. Calia triar i realment m'hagués agradat poder assistir a alguna sessió més. Concretament, m'hagués agradat estar també en la de 'Novetats a IBM Cognos BI Authoring' i en la de Analítica predictiva amb SPSS. Si algú va poder fer-ho li agraeixo si vol aportar alguna informació o comentari...

 

Introducció a IBM Cognos BI, la suite de Business Intelligence d'IBM

9

IBM Cognos BIIBM Cognos 8 BI és una de les suites de Business Intelligence més utilitzades. És un programari bastant complet, i alhora manejable, i un dels líders del mercat de BI.
Les aplicacions principals s'utilitzen des d'un portal web que controla el servidor de Business Intelligence, que és el cor de l'eina.
Aquest portal rep el nom de Cognos Connection i des del mateix, sempre per web, s'accedeix a opcions d'administració de l'entorn i dels serveis, a les diferents aplicacions que proveeix Cognos, a l'estructura de carpetes en què s'organitzen els informes, als quadres de comandament, i altres complements que es poden integrar al portal.
Cada aplicació està orientada a cobrir un tipus de necessitats que solen donar-se en entorns d'aquest tipus. La majoria es maneja 100% des del navegador web, tant per desenvolupar o dissenyar informes, esdeveniments i mètriques com per consultar o realitzar tasques d'anàlisi.
Aquestes són les principals eines que proporciona la suite...

 

 

 

 

 

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

Eines de EIS, DSS y BSC

4

En la publicació electrònica MCData.ti es pot trobar una classificació bastant completa de diferents eines relacionades amb el business intelligence i la gestió de dades.
Aquesta és la descripció que es realitza de les eines de EIS (Enterprise Information System), DSS (Decision Support System) i BSC (Balanç Scorecard System
Empresa: Business Objetcs

Producte: Customer Intelligence

Descripció: Solució orientada a les necessitats de venda i màrqueting que ajuda a monitoritzar i interpretar el comportament dels clients, així com a definir accions que optimitzin la productivitat dels seus força de vendes, la rendibilitat dels seus clients i l'eficàcia de les seves accions de màrqueting.

Producte: Supply Chain Intelligence

Descripció: Eina que ofereix una visió completa de la cadena de subministrament d'una companyia, incloent comandes, aprovisionament, lliuraments i devolucions.

Producte: Application Foundation

Necessitem una eina de BI, o amb Access ja tenim prou?

0

Amb les noves funcionalitats que incorpora Access 2007, és possible aconseguir alguns resultats similars als que ens donaria una eina de Business Intelligence.

Si no tenim massa dades o els nostres requeriments no són molt exigents potser ja tinguem prou amb una eina que ens permeti organitzar la nostra informació, filtrar, sumarizarla, accedir-hi des de diferents punts de vista i realitzar alguns gràfics amb els resultats.

En aquest article de DatabaseJournal compten com podem fer tot això amb Access com si es tractés una eina de BI.
 

Contingut sindicat