Data mart

Introducció a IBM Cognos BI, la suite de Business Intelligence d'IBM

9

IBM Cognos BIIBM Cognos 8 BI és una de les suites de Business Intelligence més utilitzades. És un programari bastant complet, i alhora manejable, i un dels líders del mercat de BI.
Les aplicacions principals s'utilitzen des d'un portal web que controla el servidor de Business Intelligence, que és el cor de l'eina.
Aquest portal rep el nom de Cognos Connection i des del mateix, sempre per web, s'accedeix a opcions d'administració de l'entorn i dels serveis, a les diferents aplicacions que proveeix Cognos, a l'estructura de carpetes en què s'organitzen els informes, als quadres de comandament, i altres complements que es poden integrar al portal.
Cada aplicació està orientada a cobrir un tipus de necessitats que solen donar-se en entorns d'aquest tipus. La majoria es maneja 100% des del navegador web, tant per desenvolupar o dissenyar informes, esdeveniments i mètriques com per consultar o realitzar tasques d'anàlisi.
Aquestes són les principals eines que proporciona la suite...

 

 

 

 

 

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

Arquitectura del Data Warehouse: àrees de dades del nostre Magatzem Corporatiu

0

Areas de datos para la carga de un Data WarehouseQuan dissenyem l'arquitectura d'un sistema de Data Warehouse ens hem de plantejar els diferents entorns pels quals han de passar les dades en el seu camí cap al seu Data mart o cub de destinació. Donada la quantitat de transformacions que s'han de realitzar, i que normalment el DWH, a més de complir la seva funció de suport als requeriments analítics, realitza una funció d'integració de dades que han de conformar l'Magatzem Corporatiu i que hauran de ser consultats també de la manera tradicional pels sistemes operacionals, és molt recomanable crear diferents àrees de dades en el camí entre els sistemes origen i les eines OLAP.

Cadascuna d'aquestes àrees es distingirà per les funcions que realitza, de quina manera s'organitzen les dades en la mateixa, ia quin tipus de necessitat pot donar servei. L'àrea que es troba 'al final del camí' és important, però no serà l'única que emmagatzemi les dades que van a explotar les eines de reporting.

Tampoc hi ha una convenció estàndard sobre el que abasta exactament cada àrea, i l'obligatorietat d'utilitzar cada una d'elles.  Cada projecte és un món, i influeixen molts factors com la complexitat, el volum d'informació del mateix, si realment es vol utilitzar el Data Warehouse com a magatzem corporatiu o Sistema Mestre de Dades, o si existeixen necessitats reals de suport al reporting operacional...

Servidor virtual amb Pentaho 2.0 instal lat

7

Hem preparat un nou servidor virtual amb la instal.lació preconfigurada de Pentaho 2.0, la coneguda plataforma open source de Business Intelligence (Pentaho BI). 

Podeu descarregar lliurement una màquina virtual preparada amb el programari de virtualització VM ware server 2.0:

 Descargar Imagen Virtual de PentahoDescàrrega de Pentaho 2.0 per VMware 

(Paciència amb la descàrrega, els fitxers són molt grans)

Informe sobre Pervasive Business Intelligence

8

Pervasive Business Intelligence es podria traduir com Business Intelligence omnipresent, almenys a nivell d'empresa. Es tracta de fer que el sistema de BI arribi a tots els nivells de l'organització, en el moment oportú, i amb la informació necessària per a cadascun. Pot abastar fins i tot la integració amb altres sistemes, normalment operacionals, i també contemplar capacitats d'interacció, no només d'accés a la informació.

En TDWI han realitzat un estudi sobre el grau d'introducció de les eines de BI a les empreses. Van utilitzar com a base una enquesta realitzada a més de 700 persones implicades en projectes de BI i entrevistes en profunditat realitzades a més de 20 proveïdors o professionals del món BI.

El resultat d'aquest estudi és l'informe Pervasive Business Intelligence, Techniques and Technologies to Deploy BI on an Enterprise Scale, del qual pas a resumir el que em sembla més rellevant:

Resultats de l'enquesta

Adopció d'eines de BI i grau d'utilització

Contingut sindicat