Magatzem de dades

Introducció a IBM Cognos BI, la suite de Business Intelligence d'IBM

9

IBM Cognos BIIBM Cognos 8 BI és una de les suites de Business Intelligence més utilitzades. És un programari bastant complet, i alhora manejable, i un dels líders del mercat de BI.
Les aplicacions principals s'utilitzen des d'un portal web que controla el servidor de Business Intelligence, que és el cor de l'eina.
Aquest portal rep el nom de Cognos Connection i des del mateix, sempre per web, s'accedeix a opcions d'administració de l'entorn i dels serveis, a les diferents aplicacions que proveeix Cognos, a l'estructura de carpetes en què s'organitzen els informes, als quadres de comandament, i altres complements que es poden integrar al portal.
Cada aplicació està orientada a cobrir un tipus de necessitats que solen donar-se en entorns d'aquest tipus. La majoria es maneja 100% des del navegador web, tant per desenvolupar o dissenyar informes, esdeveniments i mètriques com per consultar o realitzar tasques d'anàlisi.
Aquestes són les principals eines que proporciona la suite...

 

 

 

 

 

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

ROLAP vs MOLAP

4

La utilització de ROLAP (Relational Online Analytical Processing) o MOLAP (Multidimensional OnLine Analytical Processing) és una cosa que cal plantejar-se en l'etapa del disseny físic i afecta la manera en què l'eina d'explotació del Data Warehouse 'ataca' a les dades .

Si és ROLAP, l'eina explotarà la informació atacant directament a les estrelles que s'hagin creat en l'SGBD relacional escollit.

Si utilitza tecnologia MOLAP, encara que nosaltres hem creat aquestes estrelles, l'eina crearà els seus propis cubs multidimensionals optimitzats per al motor que implementi. En aquest cas hi ha força opcions d'implementació: es pot fer que es passi directament d'un ODS (Operational Data Store) a crear els cubs MOLAP, o conservar igualment les estrelles en el relacional, o fins i tot crear directament els cubs, sense passar pel relacional.
Jo sóc partidari de conservar igualment tot l'entorn implementat sobre relacional, i no lligar-nos així a la tecnologia implementada per cada eina per a la creació dels cubs.

Llibre BI: Business Intelligence, Competir amb Informació

6

Josep Lluis Cano és l'autor del llibre Business Intelligence: competir amb Informació. Aquesta excel lent obra explica en què consisteix el Business Intelligence i pot ser una gran guia per abordar projectes de BI. Està orientat sobretot per a directius de pimes que vulguin entrar en el món BI, i fer la seva empresa més competitiva, per la qual cosa el llenguatge és clar i el contingut molt pràctic.

Els primers capítols tenen tot el necessari per saber què és el BI, què pot aportar a l'empresa, quines són les seves bases tècniques, i com es pot organitzar un projecte de Business Intelligence:

Capítol 1. Introducció a la Business Intelligence
Capítol 2. Modelització del Negoci
Capítol 3. Model de dades
Capítol 4. Components de Business Intelligence
Capítol 5. Projectes de Business Intelligence

Els dos últims capítols són especialment pràctics, i contenen referències a diferents eines i proveïdors L'empresa i casos d'èxit d'implementacions de projectes d'aquest tipus:

Servidor virtual amb Pentaho configurat

0

Hem preparat servidors virtuals amb una instal.lació omplir de Pentaho, la coneguda plataforma Open Source de Business Intelligence (Pentaho BI PCI).
Podeu descarregar lliurement una màquina virtual preparada amb el programari de virtualització Sun VirtualBox 2.0, i una altra amb VM ware server 2.0:

Descargar Imagen Virtual de PentahoDescarga de maquina virtual para Virtual Box
Descargar Imagen Virtual de PentahoDescarga de maquina virtual para VMware
(Paciència amb la descàrrega, els fitxers són molt  grans)

 

Contingut sindicat