OLAP (Processament Analític en linia)

Novetats d'IBM Cognos 10 a l'IBM Cognos Performance 2010

0

IBM Cognos 2010Aquesta setmana he assistit al IBM Cognos Performance 2010 de Barcelona amb el principal objectiu de saber una mica més de les novetats que incorpora IBM Cognos 10, la nova versió de la suite de Business Intelligence d'IBM.

L'esdeveniment tenia com a fil principal la presentació d'aquesta nova versió de IBM Cognos, encara que també incloïa sessions de caràcter més ampli, amb temàtiques com la Gestió del Rendiment Corporatiu, l'anàlisi 'What-if' i altres solucions pròpies de l'àrea financera, Business insight i Analítica predictiva, i casos d'estudi. Per a més detalls consultar l'agenda de l'esdeveniment.
 

Després de la presentació inicial, s'anaven realitzant dues sessions en paral.lel, una orientada a tecnologia i una altra a negoci. Calia triar i realment m'hagués agradat poder assistir a alguna sessió més. Concretament, m'hagués agradat estar també en la de 'Novetats a IBM Cognos BI Authoring' i en la de Analítica predictiva amb SPSS. Si algú va poder fer-ho li agraeixo si vol aportar alguna informació o comentari...

 

Introducció a IBM Cognos BI, la suite de Business Intelligence d'IBM

9

IBM Cognos BIIBM Cognos 8 BI és una de les suites de Business Intelligence més utilitzades. És un programari bastant complet, i alhora manejable, i un dels líders del mercat de BI.
Les aplicacions principals s'utilitzen des d'un portal web que controla el servidor de Business Intelligence, que és el cor de l'eina.
Aquest portal rep el nom de Cognos Connection i des del mateix, sempre per web, s'accedeix a opcions d'administració de l'entorn i dels serveis, a les diferents aplicacions que proveeix Cognos, a l'estructura de carpetes en què s'organitzen els informes, als quadres de comandament, i altres complements que es poden integrar al portal.
Cada aplicació està orientada a cobrir un tipus de necessitats que solen donar-se en entorns d'aquest tipus. La majoria es maneja 100% des del navegador web, tant per desenvolupar o dissenyar informes, esdeveniments i mètriques com per consultar o realitzar tasques d'anàlisi.
Aquestes són les principals eines que proporciona la suite...

 

 

 

 

 

ROLAP vs MOLAP

4

La utilització de ROLAP (Relational Online Analytical Processing) o MOLAP (Multidimensional OnLine Analytical Processing) és una cosa que cal plantejar-se en l'etapa del disseny físic i afecta la manera en què l'eina d'explotació del Data Warehouse 'ataca' a les dades .

Si és ROLAP, l'eina explotarà la informació atacant directament a les estrelles que s'hagin creat en l'SGBD relacional escollit.

Si utilitza tecnologia MOLAP, encara que nosaltres hem creat aquestes estrelles, l'eina crearà els seus propis cubs multidimensionals optimitzats per al motor que implementi. En aquest cas hi ha força opcions d'implementació: es pot fer que es passi directament d'un ODS (Operational Data Store) a crear els cubs MOLAP, o conservar igualment les estrelles en el relacional, o fins i tot crear directament els cubs, sense passar pel relacional.
Jo sóc partidari de conservar igualment tot l'entorn implementat sobre relacional, i no lligar-nos així a la tecnologia implementada per cada eina per a la creació dels cubs.

Servidor virtual amb Pentaho configurat

0

Hem preparat servidors virtuals amb una instal.lació omplir de Pentaho, la coneguda plataforma Open Source de Business Intelligence (Pentaho BI PCI).
Podeu descarregar lliurement una màquina virtual preparada amb el programari de virtualització Sun VirtualBox 2.0, i una altra amb VM ware server 2.0:

Descargar Imagen Virtual de PentahoDescarga de maquina virtual para Virtual Box
Descargar Imagen Virtual de PentahoDescarga de maquina virtual para VMware
(Paciència amb la descàrrega, els fitxers són molt  grans)

 

Les suites de Business Intelligence d'Oracle

6

Dashboard d'Oracle BI AnswersOracle, a part del seu famós gestor de base de dades, disposa d'un gran catàleg de productes de programari, molts desenvolupats internament i altres adquirits mitjançant la compra d'altres companyies. Dins de l'entorn del Business Intelligence aquest fet és encara més notable, ja que justament diverses de les últimes adquisicions d'Oracle han estat operacions de compra de fabricants de programari de BI.
El resultat és que, tot i que cada eina té unes característiques i un mercat més apropiat, hi ha molts solapaments, i costa una mica situar-se a l'hora de triar quin programari o conjunt d'eines podríem utilitzar per al nostre projecte de Business Intelligence.
Per acabar de complicar-ho s'ha de pensar també en les condicions del llicenciament i que el programari sol comercialitzar en suites que agrupen diferents eines sota un criteri que pot afavorir o no.

Contingut sindicat