Quadres de comandament

Novetats d'IBM Cognos 10 a l'IBM Cognos Performance 2010

0

IBM Cognos 2010Aquesta setmana he assistit al IBM Cognos Performance 2010 de Barcelona amb el principal objectiu de saber una mica més de les novetats que incorpora IBM Cognos 10, la nova versió de la suite de Business Intelligence d'IBM.

L'esdeveniment tenia com a fil principal la presentació d'aquesta nova versió de IBM Cognos, encara que també incloïa sessions de caràcter més ampli, amb temàtiques com la Gestió del Rendiment Corporatiu, l'anàlisi 'What-if' i altres solucions pròpies de l'àrea financera, Business insight i Analítica predictiva, i casos d'estudi. Per a més detalls consultar l'agenda de l'esdeveniment.
 

Després de la presentació inicial, s'anaven realitzant dues sessions en paral.lel, una orientada a tecnologia i una altra a negoci. Calia triar i realment m'hagués agradat poder assistir a alguna sessió més. Concretament, m'hagués agradat estar també en la de 'Novetats a IBM Cognos BI Authoring' i en la de Analítica predictiva amb SPSS. Si algú va poder fer-ho li agraeixo si vol aportar alguna informació o comentari...

 

Introducció a IBM Cognos BI, la suite de Business Intelligence d'IBM

9

IBM Cognos BIIBM Cognos 8 BI és una de les suites de Business Intelligence més utilitzades. És un programari bastant complet, i alhora manejable, i un dels líders del mercat de BI.
Les aplicacions principals s'utilitzen des d'un portal web que controla el servidor de Business Intelligence, que és el cor de l'eina.
Aquest portal rep el nom de Cognos Connection i des del mateix, sempre per web, s'accedeix a opcions d'administració de l'entorn i dels serveis, a les diferents aplicacions que proveeix Cognos, a l'estructura de carpetes en què s'organitzen els informes, als quadres de comandament, i altres complements que es poden integrar al portal.
Cada aplicació està orientada a cobrir un tipus de necessitats que solen donar-se en entorns d'aquest tipus. La majoria es maneja 100% des del navegador web, tant per desenvolupar o dissenyar informes, esdeveniments i mètriques com per consultar o realitzar tasques d'anàlisi.
Aquestes són les principals eines que proporciona la suite...

 

 

 

 

 

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

EasyAsk, programari de BI amb cercador d'informes 'intel ligent'

0

EasyAsk, de Progress Software, és una eina de BI amb la peculiaritat que per a la sol licitud d'informes, anàlisi o fins i tot quadres de comandament proporciona a l'usuari una interfície on es formula una pregunta o una petició de la informació que cal, en llenguatge natural, i l'eina el tradueix a SQL, MDX o el que faci falta per tornar un informe del que l'usuari demana. És com un cercador, però aplicat als nostres sistemes d'informació.
La novetat és que sembla que no només es limita a localitzar informes, com ja fan els sistemes de recerca d'altres eines de BI, sinó que a més interpreta el introduït per l'usuari en llenguatge natural com a paràmetres per mostrar-just la informació que ha demanat.
Amb aquesta funcionalitat queda ben justificada la seva classificació com a eina de Business Intelligence.

Easyask BI, de Progress Software

Servidor virtual amb Pentaho configurat

0

Hem preparat servidors virtuals amb una instal.lació omplir de Pentaho, la coneguda plataforma Open Source de Business Intelligence (Pentaho BI PCI).
Podeu descarregar lliurement una màquina virtual preparada amb el programari de virtualització Sun VirtualBox 2.0, i una altra amb VM ware server 2.0:

Descargar Imagen Virtual de PentahoDescarga de maquina virtual para Virtual Box
Descargar Imagen Virtual de PentahoDescarga de maquina virtual para VMware
(Paciència amb la descàrrega, els fitxers són molt  grans)

 

Contingut sindicat