Cerca i recuperació de la informació

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

Eines de EIS, DSS y BSC

4

En la publicació electrònica MCData.ti es pot trobar una classificació bastant completa de diferents eines relacionades amb el business intelligence i la gestió de dades.
Aquesta és la descripció que es realitza de les eines de EIS (Enterprise Information System), DSS (Decision Support System) i BSC (Balanç Scorecard System
Empresa: Business Objetcs

Producte: Customer Intelligence

Descripció: Solució orientada a les necessitats de venda i màrqueting que ajuda a monitoritzar i interpretar el comportament dels clients, així com a definir accions que optimitzin la productivitat dels seus força de vendes, la rendibilitat dels seus clients i l'eficàcia de les seves accions de màrqueting.

Producte: Supply Chain Intelligence

Descripció: Eina que ofereix una visió completa de la cadena de subministrament d'una companyia, incloent comandes, aprovisionament, lliuraments i devolucions.

Producte: Application Foundation

EasyAsk, programari de BI amb cercador d'informes 'intel ligent'

0

EasyAsk, de Progress Software, és una eina de BI amb la peculiaritat que per a la sol licitud d'informes, anàlisi o fins i tot quadres de comandament proporciona a l'usuari una interfície on es formula una pregunta o una petició de la informació que cal, en llenguatge natural, i l'eina el tradueix a SQL, MDX o el que faci falta per tornar un informe del que l'usuari demana. És com un cercador, però aplicat als nostres sistemes d'informació.
La novetat és que sembla que no només es limita a localitzar informes, com ja fan els sistemes de recerca d'altres eines de BI, sinó que a més interpreta el introduït per l'usuari en llenguatge natural com a paràmetres per mostrar-just la informació que ha demanat.
Amb aquesta funcionalitat queda ben justificada la seva classificació com a eina de Business Intelligence.

Easyask BI, de Progress Software

Eines que emulen la nostra manera de pensar

7.5

Mapa mental de Dataprix con Bubbl.usUna tendència lògica en eines de Gestió del Coneixement és intentar simular la manera natural en què nosaltres organitzem els nostres pensaments.

Per a això s'ha de proporcionar una interfície que permeti crear o adjuntar fàcilment continguts i relacionar entre si ràpidament i de manera associativa, evitant la clàssica organització jeràrquica que proporcionen moltes aplicacions informàtiques. D'aquesta manera els continguts es van organitzant en estructura de xarxa, i es converteixen en mapes mentals que estructuren el nostre coneixement sobre temes concrets.

Un requeriment imprescindible és que la interfície permeti una navegació eficient dins de la xarxa que es va creant, permetent moure's per la mateixa, reorganitzar, entrar i sortir dels diferents nivells, saltar a una visió general, mostra clarament les relacions, i diferenciar els diferents tipus de contingut sense arribar a 'embrutar' el mapa.

Contingut sindicat