Integració de dades

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

Informatica 9, una completa plataforma d'Integració de Dades

4

En el mercat de la Integració de Dades un dels fabricants líders és Informàtica.Aquesta companyia és el primer proveïdor independent de programari d'Integració de Dades. La seva eina més coneguda, i el cor de la seva plataforma, és Informatica PowerCenter, que ja ha passat per moltes versions, i és una referència en el món de la integració.

Però a part de PowerCenter, Informàtica també disposa d'altres eines que s'orienten a propòsits més específics, al mateix temps que s'integren dins de la plataforma, i sempre en el marc de la Integració de Dades.

 

Arquitectura del Data Warehouse: àrees de dades del nostre Magatzem Corporatiu

0

Areas de datos para la carga de un Data WarehouseQuan dissenyem l'arquitectura d'un sistema de Data Warehouse ens hem de plantejar els diferents entorns pels quals han de passar les dades en el seu camí cap al seu Data mart o cub de destinació. Donada la quantitat de transformacions que s'han de realitzar, i que normalment el DWH, a més de complir la seva funció de suport als requeriments analítics, realitza una funció d'integració de dades que han de conformar l'Magatzem Corporatiu i que hauran de ser consultats també de la manera tradicional pels sistemes operacionals, és molt recomanable crear diferents àrees de dades en el camí entre els sistemes origen i les eines OLAP.

Cadascuna d'aquestes àrees es distingirà per les funcions que realitza, de quina manera s'organitzen les dades en la mateixa, ia quin tipus de necessitat pot donar servei. L'àrea que es troba 'al final del camí' és important, però no serà l'única que emmagatzemi les dades que van a explotar les eines de reporting.

Tampoc hi ha una convenció estàndard sobre el que abasta exactament cada àrea, i l'obligatorietat d'utilitzar cada una d'elles.  Cada projecte és un món, i influeixen molts factors com la complexitat, el volum d'informació del mateix, si realment es vol utilitzar el Data Warehouse com a magatzem corporatiu o Sistema Mestre de Dades, o si existeixen necessitats reals de suport al reporting operacional...

Les suites de Business Intelligence d'Oracle

6

Dashboard d'Oracle BI AnswersOracle, a part del seu famós gestor de base de dades, disposa d'un gran catàleg de productes de programari, molts desenvolupats internament i altres adquirits mitjançant la compra d'altres companyies. Dins de l'entorn del Business Intelligence aquest fet és encara més notable, ja que justament diverses de les últimes adquisicions d'Oracle han estat operacions de compra de fabricants de programari de BI.
El resultat és que, tot i que cada eina té unes característiques i un mercat més apropiat, hi ha molts solapaments, i costa una mica situar-se a l'hora de triar quin programari o conjunt d'eines podríem utilitzar per al nostre projecte de Business Intelligence.
Per acabar de complicar-ho s'ha de pensar també en les condicions del llicenciament i que el programari sol comercialitzar en suites que agrupen diferents eines sota un criteri que pot afavorir o no.

Oracle Warehouse Builder 10g disponible sense càrrec

6

Si treballes amb base de dades Oracle i t'estàs plantejant la possibilitat d'utilitzar una eina ETL (Extract, Transform & Load) per a l'alimentació d'un Data Warehouse, O simplement per a facilitar integracions de dades, et pot anar molt bé la versió bàsica de la seva eina de ETL Oracle Warehouse Builder 10gr Realease 2, sense cost addicional de llicències. Això sí, has de disposar d'almenys una llicència d'Oracle Database Standartd Edition One, Oracle Data Base Standartd EDition o Oracle Enterprise Edition. Per a més detalls, consultar l'article de Oracle Press  Oracle Anuncia la Disponibilidad General de Oracle Warehouse Builder 10g Release 2

 


Contingut sindicat