Mineria de dades

Novetats d'IBM Cognos 10 a l'IBM Cognos Performance 2010

0

IBM Cognos 2010Aquesta setmana he assistit al IBM Cognos Performance 2010 de Barcelona amb el principal objectiu de saber una mica més de les novetats que incorpora IBM Cognos 10, la nova versió de la suite de Business Intelligence d'IBM.

L'esdeveniment tenia com a fil principal la presentació d'aquesta nova versió de IBM Cognos, encara que també incloïa sessions de caràcter més ampli, amb temàtiques com la Gestió del Rendiment Corporatiu, l'anàlisi 'What-if' i altres solucions pròpies de l'àrea financera, Business insight i Analítica predictiva, i casos d'estudi. Per a més detalls consultar l'agenda de l'esdeveniment.
 

Després de la presentació inicial, s'anaven realitzant dues sessions en paral.lel, una orientada a tecnologia i una altra a negoci. Calia triar i realment m'hagués agradat poder assistir a alguna sessió més. Concretament, m'hagués agradat estar també en la de 'Novetats a IBM Cognos BI Authoring' i en la de Analítica predictiva amb SPSS. Si algú va poder fer-ho li agraeixo si vol aportar alguna informació o comentari...

 

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

Necessitem una eina de BI, o amb Access ja tenim prou?

0

Amb les noves funcionalitats que incorpora Access 2007, és possible aconseguir alguns resultats similars als que ens donaria una eina de Business Intelligence.

Si no tenim massa dades o els nostres requeriments no són molt exigents potser ja tinguem prou amb una eina que ens permeti organitzar la nostra informació, filtrar, sumarizarla, accedir-hi des de diferents punts de vista i realitzar alguns gràfics amb els resultats.

En aquest article de DatabaseJournal compten com podem fer tot això amb Access com si es tractés una eina de BI.
 

Informe sobre Pervasive Business Intelligence

8

Pervasive Business Intelligence es podria traduir com Business Intelligence omnipresent, almenys a nivell d'empresa. Es tracta de fer que el sistema de BI arribi a tots els nivells de l'organització, en el moment oportú, i amb la informació necessària per a cadascun. Pot abastar fins i tot la integració amb altres sistemes, normalment operacionals, i també contemplar capacitats d'interacció, no només d'accés a la informació.

En TDWI han realitzat un estudi sobre el grau d'introducció de les eines de BI a les empreses. Van utilitzar com a base una enquesta realitzada a més de 700 persones implicades en projectes de BI i entrevistes en profunditat realitzades a més de 20 proveïdors o professionals del món BI.

El resultat d'aquest estudi és l'informe Pervasive Business Intelligence, Techniques and Technologies to Deploy BI on an Enterprise Scale, del qual pas a resumir el que em sembla més rellevant:

Resultats de l'enquesta

Adopció d'eines de BI i grau d'utilització

Eines de Data Mining

8

En la publicació electrònica MCData.ti es pot trobar una classificació bastant completa de diferents eines relacionades amb el business intelligence i la gestió de dades.
Aquesta és la descripció que es realitza de les eines de Mineria de dades

Empresa: Computer Associates
Producte: CleverPath Predictive Analysis Server
Descripció: Solució que pot analitzar i extreure coneixement crític a partir de les dades, descobrint els factors significatius, causes i canvis que influenxien en l'èxit del negoci. Posteriorment, els utilitza per aplicar intel·ligència en temps real en les aplicacions e-business per adaptar i oferir serveis personalitzats a clients, proveïdors, partners i empleats.

Empresa: MicroStrategy
Producte: MicroStrategy Desktop
Descripció:Sofware corporatiu que ofereix funcions de consulta i generació d'informes, anàlisis i workflow de suport per la presa de decisions. També inclou àmplies capacitats d'anàlisi online de les dades corporatives.

Contingut sindicat