SQL Server

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

Data profiling amb SQL Server 2008

0

Data Profile viewer de SSISUna de les múltiples millores que aporta SQL Server 2008 a la part de ETL amb Integration Services és la seva capacitat per realitzar perfilat de dades amb la seva nova Data Profile Task.

El data profiling és una de les primeres tasques que se solen tractar en processos Qualitat de Dades, i consisteix en realitzar una primera anàlisi sobre les dades d'origen, normalment sobre taules, amb l'objectiu de començar a conèixer la seva estructura, format i nivell de qualitat. Se hacen consultas a nivel de tabla, columna, relaciones entre columnas, e incluso relaciones entre tablas. Es fan consultes a nivell de taula, columna, relacions entre columnes, i fins i tot relacions entre taules.

La Data Profile Task de SSIS funciona seleccionant una taula d'una base de dades SQLServer 2000 o superior (no serveixen altres bases de dades), les opcions de perfilat que es vulgui realitzar sobre les dades de la taula, i un fitxer XML d'emmagatzematge els resultats quan s'executi la mateixa...

Contingut sindicat