suites

Introducció a IBM Cognos BI, la suite de Business Intelligence d'IBM

9

IBM Cognos BIIBM Cognos 8 BI és una de les suites de Business Intelligence més utilitzades. És un programari bastant complet, i alhora manejable, i un dels líders del mercat de BI.
Les aplicacions principals s'utilitzen des d'un portal web que controla el servidor de Business Intelligence, que és el cor de l'eina.
Aquest portal rep el nom de Cognos Connection i des del mateix, sempre per web, s'accedeix a opcions d'administració de l'entorn i dels serveis, a les diferents aplicacions que proveeix Cognos, a l'estructura de carpetes en què s'organitzen els informes, als quadres de comandament, i altres complements que es poden integrar al portal.
Cada aplicació està orientada a cobrir un tipus de necessitats que solen donar-se en entorns d'aquest tipus. La majoria es maneja 100% des del navegador web, tant per desenvolupar o dissenyar informes, esdeveniments i mètriques com per consultar o realitzar tasques d'anàlisi.
Aquestes són les principals eines que proporciona la suite...

 

 

 

 

 

Les suites de Business Intelligence d'Oracle

6

Dashboard d'Oracle BI AnswersOracle, a part del seu famós gestor de base de dades, disposa d'un gran catàleg de productes de programari, molts desenvolupats internament i altres adquirits mitjançant la compra d'altres companyies. Dins de l'entorn del Business Intelligence aquest fet és encara més notable, ja que justament diverses de les últimes adquisicions d'Oracle han estat operacions de compra de fabricants de programari de BI.
El resultat és que, tot i que cada eina té unes característiques i un mercat més apropiat, hi ha molts solapaments, i costa una mica situar-se a l'hora de triar quin programari o conjunt d'eines podríem utilitzar per al nostre projecte de Business Intelligence.
Per acabar de complicar-ho s'ha de pensar també en les condicions del llicenciament i que el programari sol comercialitzar en suites que agrupen diferents eines sota un criteri que pot afavorir o no.

Contingut sindicat