Guia per la gestió del coneixement

Dintre de les publicacions que elabora el 'Centre d'Innovació I Desenvolupament Empresarial' de la Generalitat de Catalunya (CIDEM), es pot accedir a una sèrie de guias per la gestió de la Innovació. Una d'elles és la 'Guia de Gestió del Coneixement', dos documents en format PDF que il·lustren perfectament en què consisteix la gestió del coneixement en les empreses i com es pot escometre un projecte que permeti implantar aquesta filosofia.
Al llarg del document es desenvolupa a més un història fictícia que fa la lectura molt més amena i que permet aproximar els conceptes explicats al món real, mostrant molts dels problemes habituals que podem trobar-nos en les empreses, i com poden arribar a resoldre'ls i obtenir a més una sèrie d'avantatges competitius si es fa un esforç per desenvolupar una cultura de gestió del coneixement.

En el document Guia de Gestió del coneixement: Conceptes s'explica què és la gestió del coneixement (i què no és) i es desglossa en dos principals apartats:

Components de la Gestió del coneixement

1. Cultura organitzativa i visió estratègica
2. Persones
3. Processos
4. Tecnologia

Activitats de la Gestió del coneixement

1. Adquirir/Crear
2. Organitzar
3. Compartir
4. Transferir/Usar
Al final del document es proporcionen enllaços molt recomanables per aprofundir més sobre el tema.

El segon document Guia de Gestió del coneixement: posant fil a l'agulla conté la part pràctica i presenta en primer lloc una metodologia basada en la realització de diversos passos.

Sistemàtica de treball

1. Autodiagnóstico
2. Decisió d'estratègia i definició del model a seguir
3. Aplicació i eines
4. Mesura (indicadors)

L'últim apartat versa sobre costos, beneficis i sobre la tornada de la inversió que ha de produir una implantació així en l'empresa.
També es presenten casos d'èxit d'empreses que han desenvolupat polítiques de gestió del coneixement per la consecució dels seus objectius estratègics.