Les suites de Business Intelligence d'Oracle

 

Oracle, a part del seu famós gestor de base de dades, disposa d'un gran catàleg de productes de programari, molts desenvolupats internament i altres adquirits mitjançant la compra d'altres companyies. Dins de l'entorn del Business Intelligence aquest fet és encara més notable, ja que justament diverses de les últimes adquisicions d'Oracle han estat operacions de compra de fabricants de programari de BI.

El resultat és que, tot i que cada eina té unes característiques i un mercat més apropiat, hi ha molts solapaments, i costa una mica situar-se a l'hora de triar quin programari o conjunt d'eines podríem utilitzar per al nostre projecte de Business Intelligence.
Per acabar de complicar-ho s'ha de pensar també en les condicions del llicenciament i que el programari sol comercialitzar en suites que agrupen diferents eines sota un criteri que pot afavorir o no.
Un bon exemple de l'efecte que aquesta situació pot provocar és el post Confusió amb Oracle Business Intelligence, de Business Intelligence fàcil
Jo tampoc sóc un expert en el programari BI d'Oracle, però vaig a fer un resum del que conec i em sembla important tenir en compte de les tres suites que comercialitza Oracle per a Business Intelligence.
Val a dir que aquest no és l'únic programari L'empresa d'Oracle, i que després del´adquisició de Hyperrollencara es complicarà més el panorama, però crec que amb això analitzarem les solucions més utilitzades.
Las suites segueixen la nomenclatura de les diferents edicions de bases de dades que ja coneixem, per la qual cosa ajuda molt si ja estem familiaritzats amb ella. Tenim una BI Standard Edition 1 (BISE1), que és la més modesta i orientada a pimes. Després ve la BI Standard Edition (Bise), que en teoria correspondria a la versió intermèdia. La versió més completa és la BI Enterprise Edition Plus (BIEE), orientada a la gran empresa.

 

Oracle Business Intelligence Standard Edition (BISE)

Començament amb la Standard Edition perquè es diferencia molt de les altres dues. Esta suite es la que tiene más historia. Aquesta suite és la que té més història. És l'evolució de les clàssiques eines de reporting d'Oracle, amb Discoverer al capdavant. És la que té el cost menor per usuari nominal, però no inclou la base de dades. Utilitza IAS per proveir l'accés web als informes i quadres de comandament.
Pot encaixar en entorns en els quals es treballa quasi exclusivament amb Oracle, i no es vulgui fer una inversió massa gran per al BI o el reporting. De tota manera, encara que Discoverer ha millorat força, i ara fins i tot pot funcionar en mode OLAP, crec que segueix estant lluny del nivell d'eines de BI com BI Answers o Hyperion, que Oracle ofereix en les altres suites, i que són fruit de les seves adquisicions.
De fet, encara que la suite se segueix comercialitzant, és bastant complicat trobar a la web d'Oracle, no sembla que la intenció sigui apostar per ella per al futur.
Aquests són els productes que incorpora:

Oracle Discoverer de BISE

 

Oracle Business Intelligence Standard Edition 1 (BISE1)

Aquesta és la suite més modesta, molt assequible per a pimes. Inclou tot el necessari per tenir funcionant en poc temps un sistema de Business Intelligence. Això si, s'ha d'instal lar tot en un servidor, i aquest ha de ser un Windows Server.
La llicència no permet utilitzar més de dos CPU del servidor i només permet utilitzar una altra font de dades directa a part de la BD que inclou. El llicència actual és obligatòriament per usuari nominal, i es poden llicenciar entre 5 i 50 usuaris. La llicència és fàcilment transformable a una Enterprise, ja que aquesta última inclou el programa de la Standard.
La instal lació es realitza fàcilment, i en un sol procés instal al servidor la base de dades, l'eina de ETL Oracle Warehouse Builder (la versió bàsica), el servidor L'empresa i la resta d'aplicacions.
Aquest servidor L'empresa permet accedir per web a l'eina de reporting analític i de quadres de comandament, tant per disseny com per explotació. Tot aquest entorn ve de l'adquisició de Siebel que Oracle va fer ja fa algun temps, i la seva anterior denominació era Siebel Analytics.
Es un entorn L'empresa molt complet i fàcil d'utilitzar, encara que no utilitza estructures pròpies de OLAP, treballa directament sobre el model Relacional de la base de dades.
Les eines que inclou la suite són les següents:

 • Oracle BI Server: Accés centralitzat a les dades i motor de càlcul que es recolza en un model lògic d'informació empresarial comú (nivell d'abstracció de les metadades)
 • Oracle BI Server Administrator: Creació de les metadades i nivells d'abstracció
 • Oracle BI Answers: Autoservei ad-hoc que permet als usuaris finals crear fàcilment diagrames, taules dinàmiques, informes i quadres de comandament, i navegar amb capacitats de drill up / down.
 • Oracle BI Interactive Dashboards: Quadres de comandament interactius per a entorns d'anàlisi.
 • Oracle BI Publisher (también conocido como XML Publisher):  Reporting operacional empresarial i distribució d'informes amb gran nivell de detall.
 • Oracle Database Standard Edition One: Base de dades
 • Oracle Warehouse Builder (core ETL): Diseny de base de dades i d'extracció, transformació i càrrega (ETL) que ajuda a gestionar el cicle de vida de les dades i metadades.
 
El procés bàsic per arribar a crear informes analítics o Dashboards amb aquesta suite seria:
 
 1. Disseny de l'ETL i creació d'estructures dimensionals en taules amb OWB
 2. Definició de metadades i capes Física, de Negoci i de Presentació amb Oracle BI Server Administrator
 3. Creació d'informes analítics i quadres de comandament amb BI Answers i Interactive Dashboards
   

Per crear i distribuir informes operacionals es pot utilitzar de manera autònoma BI Publisher.
Els informes es dissenyen amb Microsoft Word o Adobe Acrobat (creant un add-in) i després també es poden publicar i editar mitjançant servidor web WebDav.
Aquest programari, tot i que s'integra amb el portal L'empresa Dashboards és propi d'Oracle, i és una mica més molest d'utilitzar. No es sol usar a menys que hi hagi necessitats específiques que no es puguin solucionar amb BI Answers.

 
Es pot obtenir més informació sobre BISE1 a la secció del producte de la web d´Oracle.
Per aprendre en poc temps com començar a treballar amb aquesta suite, amb el suport d'esquemes d'exemple que es carreguen a l'instal lar el producte, recomano especialment seguir ell Tutorial d´Oracle Business Intelligence Edition One
 
Oracle BI Interactive Dashboards en BISE1

 

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus (BIEE)

Aquesta és la suite orientada a la gran empresa ia treballar amb múltiples orígens de dades.

Està composta per totes les eines d'Oracle BISE1 (exceptuant la base de dades) més algunes complementàries aplicables al mateix entorn, i que amplien la funcionalitat de la mateixa amb utilitats de CPM, monitorització i alertes o per poder utilitzar les funcions analítiques fora de línia .
Això del Plus ve pel programari de Hyperion, que s'ha afegit per ampliar encara més la funcionalitat disponible, sobretot pel que fa a utilitats de Reporting Financer, una de les seves millors cartes. Aquest programari funciona molt bé en mode OLAP, encara que per això necessita recolzar-se en un motor multidimensional, i Oracle BI Server no ho és, encara que amb la versió empresarial sí que es pugui connectar a motors OLAP i altres tipus d'orígens de dades.
En tot cas, per treure el màxim partit a les aplicacions de Hyperion el més indicat és disposar d'o adquirir també una base de dades MOLAP com Essbase. També es poden utilitzar altres orígens Multidimensionales com SAP BW, o Microsoft OLAP.
Si la suite es llicència per usuaris el mínim és 50, i també es pot llicenciar per processador. No està limitada en quant a nombre d'orígens de dades, usuaris o CPU's més que pel pressupost disponible.
Com que conté totes les aplicacions de la versió BISE1, especialment el servidor L'empresa, el pas de la versió més modesta a la Enterprise és immediat, encara que si es volen utilitzar les aplicacions de Hyperion la cosa es complica una mica més.
Aquest és el llistat d'aplicacions que la composen: (marc en gris les que també formen part d'Oracle BISE1)
 

 • Oracle BI ServerAccés centralitzat a les dades i motor de càlcul que es recolza en un model lògic d'informació empresarial comú (nivell d'abstracció de les metadades)
 • Oracle BI Server Administrator: Creació de les metadades i nivells d'abstracció
 • Oracle BI Answers: Autoservei ad-hoc que permet als usuaris finals crear fàcilment diagrames, taules dinàmiques, informes i quadres de comandament, i navegar amb capacitats de drill up / down.
 • Oracle BI Interactive Dashboards: Quadres de comandament interactius per a entorns d'anàlisi.
 • Oracle BI Publisher (también conocido como XML Publisher): Reporting operacional empresarial i distribució d'informes amb gran nivell de detall.
 
Oracle Hyperion Web Analysis en BIEE Plus
 

 

Finalment, comentar que pel que fa als processos de ETL, per treballar amb Oracle BIEE el més habitual és adquirir també Oracle Data Integrator ja que aquesta ETL està preparada per treballar amb diferents aplicacions i orígens o destinacions de dades, i en projectes que utilitzen la versió empresarial aquest sol ser el cas.

Oracle Warehouse Builder funciona bé i se puede utilizar libremente si es té alguna llicència de base de dades, però està bastant limitat pel que fa a connectors amb diferents orígens de dades empresarials, i el destí ha de ser sempre una base de dades Oracle.
A més les referències a OWB també estan començant a desaparèixer de les llistes de productes de la web d'Oracle.
De fet passen coses curioses com que si segueixes un enllaç a Warehouse Builder
 ( http://www.oracle.com/solutions/business_intelligence/warehouse-builder.html)  et redirigeixen directament a la secció d'Oracle Data Integrator (http://www.oracle.com/products/middleware/odi/enterprise-edition.html), la qual cosa ens dóna una bona pista de l'ETL d'Oracle que evolucionarà més.

Pots opinar al fòrum