Resumo

Nesta unidade, presentamos a lingua empregada frases ANSI / ISO SQL92 definición, manipulación e control dos bancos de datos relacionais. Como dixemos na introducción, SQL é unha linguaxe moi poderosa, e iso significa que hai máis declaracións e opcións que temos explicado neste módulo. No entanto, o certo é que vimos moitas declaracións que algúns sistemas relacionais actualmente ofrecidos. Tratamos de ser o máis normal, incluíndo os comentarios só cando na maioría dos sistemas comerciais relacional fixo algunha operación diferente.

Sabendo que podemos traballar co-SQL92n calquera sistema relacional comercial, imos gastar apenas unhas horas para ver os cambios que ocorren con relación ao estándar.

Lembre-se de como ha crear unha base de datos SQL:

1) En primeiro lugar, debemos dar nomes para a base de datos co CREATE DATABASE, se hai, ou CREATE Scheme.

2) A continuación, definir as táboas, dominios, afirmacións e opinións que forman a nosa base de datos.

3) Despois da definición dos cadros, que están completamente baleiras, hai que completar co INSERT INTO.

Cando a base de datos ten un conxunto de liñas, lser capaz de manipular, ou actualizar as liñas ou facer consultas.

Ademais, usamos as instrucións de control que temos explicado.